TÀI LIỆU - CÔNG NGHỆ

Nấu ăn ngon bằng máy Sous Vide

Phương pháp nấu ăn chân không nhiệt độ thấp Sous Vide Cooking

NẤU ĂN CHÂN KHÔNG NHIỆT ĐỘ THẤP SOUS VIDE COOKING1. Tìm hiểu về phương pháp nấu ăn chân không nhiệt độ thấp Sous Vide Cooking: – Phương pháp nấu ăn chân không nhiệt độ thấp Sous Vide Cooking là kỹ thuật nấu ăn thịnh hành ở các nhà hàng Phương Tây.– Hiểu một cách đơn gian thì Sous Vide Cooking là phương pháp nấu ăn chậm trong đó thực phẩm được làm chín trong môi trường chân không ở nhiệt [...]