THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

Máy Đo Tân Tiến chuyên cung cấp các thiết bị thí nghiệm các ngành sơn – mực in, thủy sản, môi trường, thực phẩm, môi trường, bao bì,….