RIGOSHA - NHẬT BẢN

Hãng Rigosha chuyên cung cấp các cốc đo độ nhớt sơn, mực in, dung môi,… theo tiêu chuẩn Nhật Bản