THỦY SẢN

Máy Đo Tân Tiến chuyên cung cấp các thiết bị, thuốc thử test Sera giúp ngư dân nuôi trồng thủy sản: cá, tôm,… được thuận lợi.