THỰC PHẨM

Máy Đo Tân Tiến chuyên cung các thiết bi thực phẩm: đầu điều chỉnh nhiệt độ, bể điều nhiệt giúp nấu ăn ngon được dùng nhiều trong các nhà hàng.